Klaus Helkama: Suomalaisten arvot. Mikä meille on oikeasti tärkeää?

Kuva kustantajan sivuilta.
Arvot ovat minusta mielenkiintoisia, ja niistä ollaan kotonakin käyty monta kiivasta ja vähän vähemmän kiivasta keskustelua. Monesti kotoisat arvokeskustelumme päätyvät lapsuudenkoteihin: miten mistäkin asiasta on kotona ajateltu ja millainen kuva maailmasta on saatu kotoa käsin. Vaikka meillä miehen kanssa onkin mielestäni melko samankaltaiset arvot, keskustelemme kuitenkin säännöllisin väliajoin niistä muutamista arvoista, joihin suhtaudumme eri tavoin.

Helkama käsittelee uudessa kirjassaan suomalaisten arvoja perinpohjaisesti. Ihan ensimmäiseksi tarkastellaan Seitsemän veljestä- kirjaa arvojen näkökulmasta ja sitä mitä teos kertoo suomalaisuudesta. Sitten käydään läpi muutama tärkein arvoteoria ja sen jälkeen keskitytään tarkemmin suomalaisille tärkeimpiin arvoihin. Viimeksimainittujen lukujen otsikot kuulostavat varmaan suomalaisen korvaan aika tutuilta: luontoarvot ja tasa-arvo, suomalainen työ ja kunnia, rehellisyys maan perii, maanpuolustustahto sekä sivistys, koulutus ja viisaus. Kirja perustuu lukuisiin tieteellisiin tutkimuksiin, mutta teksti oli silti helppolukuista ja melko rivakkaan etenevää. Missään kohtaa lukemista ei tuntunut, että olisin tankannut tenttikirjaa. Lukuisat esimerkit ja selkeät havainnollistamiset auttoivat ymmärtämään teoreettisia ja vähän vaikeasti hahmotettaviakin asioita. Hämmästyin lukiessani siitä, että tilastolliset testitkin (esimerkiksi mistä voidaan tietää, onko joku arvo yhteydessä johonkin toiseen arvoon) voidaan selittää niin yksinkertaisesti.

Suomalaisten arvoja käsiteltiin sekä muuhun maailmaan verraten että vain suomalaisten näkökulmasta. Arvot ovat melko pysyviä, ja oli jännä lukea esimerkiksi että maahanmuuttajat samaistuvat pian maahantulonsa jälkeen kohdemaan arvoihin mutta parin vuoden kuluessa arvot ovat muuttuneet takaisin lähelle sitä pistettä, jossa olivat ennen muuttoa. Tätä on tutkittu esimerkiksi inkerinsuomalaisilla paluumuuttajilla, joiden arvot pian muuton jälkeen olivat lähellä suomalaisten arvoja, mutta kahden vuoden sisällä muutosta arvot palautuvat lähelle sitä, mitä olivat ennen muuttoa Venäjällä. Tämä oli minulle uutta tietoa, ja aloin lukemisen jälkeen miettiä asiaa esimerkiksi pakolaisten kotouttamisen näkökulmasta. En tiedä kotouttamistyöstä juuri mitään, mutta arvojen pysyvyys olisi kotouttamistyötä tekeville aika tärkeää tietoa.

Kirja oli mielenkiintoista ja ajatuksia herättäävää luettavaa. Kirjan lopussa on myös lyhyt arvotesti, jonka avulla voi katsoa, miten omat arvot sijoittuvat suhteessa suomalaisten keskimääräiseen arvohierarkiaan. Minun arvoistani muutama oli ihan eri sijaluvulla kuin suomalaisilla keskimäärin, mutta muuten arvoni ovat aika lähellä keskimääräisen suomalaisen arvoja. Jos arvot vähänkään kiinnostavat, suosittelen tätä kirjaa luettavaksi. Se antaa mielenkiintoista tietoa meistä suomalaisista ja hyvän kuvan arvoista ja arvotutkimuksesta yleisesti.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Enni Mustonen: Pohjatuulen tarinoita

Satu Rämö: Talo maailman reunalla

Paluu Nummelan ponitallille